PreparationTech start in Nederland

November 25, 2020

Stichting PreparationTech, een non-profit gevestigd in Amsterdam, heeft Nederland als eerste markt gekozen om haar nieuwe online platform te lanceren. Het platform informeert de volwassenen die het leven van kinderen in belangrijke mate beïnvloeden over de mogelijkheden op het gebied van studie, opleiding en carrière, wanneer kinderen de juiste technologische kennis, vaardigheden en onderwijs krijgen.
 
Het online platform PreparationTech toont de persoonlijke verhalen van een diverse en inclusieve groep studenten, professionals en autodidacten in tech. Ze leggen uit wat ze doen, hoe technologie daarin een rol speelt en delen welk pad zij van jongs af aan hebben gevolgd om te komen waar ze nu zijn. Ze geven ook advies over hoe volwassenen kinderen kunnen interesseren voor technologie, in combinatie met hun interesses en passies.
 

“Zes jaar geleden startte ik de technische onderwijsacademie NewTechKids in Amsterdam”, zegt Deborah Carter, algemeen directeur van Stichting PreparationTech. “We hebben duizenden kinderen in binnen- en buitenland geleerd over informatica, programmeren en robotica, maar dat is niet genoeg. Scholen hebben technologie-educatie niet tot een verplicht onderdeel van hun curriculum gemaakt. En ouders en docenten begrijpen onvoldoende hoe technologie elk vakgebied en elke branche transformeert. PreparationTech is ontworpen om hen te laten zien hoe technologie de wereld op een zeer praktische manier verandert, zodat ze kinderen beter kunnen voorbereiden en ondersteunen."
 
"Kinderen die nu opgroeien, groeien op in een digitale wereld. Iedereen moet zich daarmee vertrouwd gaan voelen en vaardig worden zodat deze kinderen straks in hun studie- en loopbaan deze skills in kunnen zetten. Daarom koppelen we groep 8 leerlingen aan leerlingen uit groep 4 om samen de ICT leerlijn door te werken en organiseren we o.a. ook naschoolse programmeerlessen voor kinderen die al volgende stappen willen maken. Preparation Tech geeft ons informatie die we ook met kinderen kunnen delen over de mogelijkheden die je hebt met technisch onderwijs qua studie en beroep en dat is heel belangrijk en stimulerend" zegt Francesca Deenik, directeur basisonderwijs, Kindercampus King, Amstelveen
 
Het platform sluit aan op initiatieven als het Nationaal Techniekpact, een overeenkomst die in april 2016 door 60 partijen, waaronder de minister van OCW en de minister van Economische Zaken, is ondertekend om ‘het onderwijs en de technologische arbeidsmarkt structureel beter op elkaar af te stemmen en het tekort aan technisch geschoold personeel te verminderen.
 
PreparationTech streeft ernaar een toonaangevende bron te worden van informatie over studies en loopbanen die raakvlakken hebben met technologie voor zowel de Nederlandse als de wereldmarkt. Het team werkt samen met verschillende organisaties en bedrijven om haar platform verder uit te breiden.